Fredagsrulleskitræning (kl 16-17) starter op efter sommerferien 11/8

Fredag den 11/8 starter vi igen med fredags-rulleskitræning (med instruktion) med mødested ved Kalø slotsruins P-plads.

Alle velkomne til at deltage. Programmet tilpasses de fremmødtes fysiske og tekniske niveau. Udstyr kan lånes af klubben efter aftale (kontakt Peter Sunde: psu@bios.au.dk, 20630704).

Picture 136